Maritieme Energie Transitie Event

MET-Energie Transitie Event

Maritieme Energie Transitie Event

Tijdens MET krijgen de bezoekers een inzicht in de technische ontwikkelingen die de Energie transitie mogelijk maken. Hoe gaan we offshore windparken zonder subsidies bouwen? Wat voor schip moet je als reder nu kopen om voorbereid te zijn op alternatieve energiedragers zoals waterstof of accu’s? 

Laatste stand van de technologie

Met sprekende voorbeelden en concrete innovaties uit de Nederlandse scheepsbouw, havens en offshore windindustrie. Maar we willen heel nadrukkelijk de stip op de horizon dichterbij halen. Hoe kunnen die schepen echt 100% duurzaam gaan varen? Wat wordt de rol van haventerreinen tijdens de energietransitie? En hoe zorgen we voor een stabiele aanvoer van groene energie uit zee?

Wat kan er nu al met batterijen?

De kwaliteit van accu’s verbetert in hoog tempo en de kosten per kWh batterijcapaciteit blijven dalen. Als je vervolgens bedenkt dat er nu al veerboten volledig elektrisch varen over enkele Noorse fjorden, dan zou je zeggen dat in het waterrijke Nederland inmiddels al een elektrische boot had moeten varen. Walter van der Pennen schetst wat er momenteel mogelijk is met accu’s in de maritieme sector.

Voor meer informatie kijk op de website van de Maritieme Energie TransitieQuestions? Feel free to ask us