Maritieme Energie Transitie Event

Maritime Energie Transitie

Maritieme Energie Transitie Event

Tijdens MET krijgen de bezoekers een inzicht in de technische ontwikkelingen die de Energie transitie mogelijk maken. Hoe gaan we offshore windparken zonder subsidies bouwen? Wat voor schip moet je als reder nu kopen om voorbereid te zijn op alternatieve energiedragers zoals waterstof of accu’s? 

Laatste stand van de technologie

Met sprekende voorbeelden en concrete innovaties uit de Nederlandse scheepsbouw, havens en offshore windindustrie. Maar we willen heel nadrukkelijk de stip op de horizon dichterbij halen. Hoe kunnen die schepen echt 100% duurzaam gaan varen? Wat wordt de rol van haventerreinen tijdens de energietransitie? En hoe zorgen we voor een stabiele aanvoer van groene energie uit zee?

Update over batterijtechnologie bij EST-Floattech

Naast een plenair gedeelte met actuele onderwerpen en discussies omvat het programma een tweetal parallelsessies. Namens EST-Floattech zal Walter van der Pennen tijdens parallelsessie 1 over Emissieloze schepen u bijpraten over de ontwikkelingen en veranderingen van elektrisch varen en maritieme batterijtechnologie.

Voor meer informatie kijk op de website van de Maritieme Energie Transitie en meld je hier aan: Link

 Questions? Feel free to ask us