Menu

EST-Floattech deelnemer in “MENENS” consortium

De regeling R&D Mobiliteitssectoren biedt subsidie voor een R&D-mobiliteitsproject. Dit project moet gericht zijn op het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector en het herstel van de negatieve gevolgen van de economische crisis, veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Het MENENS project staat voor Methanol als Energiestap Naar Emmissieloze Nederlandse Scheepvaart. Varen op methanol maakt een grote CO2-reductie mogelijk en wordt in de internationale maritieme sector gezien als één van de meest haalbare brandstoffen voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn. De 22 partners in dit project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte, van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk uitstootvrije scheepvaart versneld mogelijk maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

In het MENENS project wordt alvast rekening gehouden met de grote variatie aan (toekomstige) schepen door validatie van nieuwe motortechnologie in field labs (omgebouwde schepen op methanol) en rekening te houden met zogenoemde ‘future use cases’: van jachtbouw tot offshore werkschepen en van binnenvaart tot hoge vermogen baggerschepen. Om voor het brede pallet aan schepen duurzame aandrijf- en energiesystemen te ontwikkelen is een hoge mate van flexibiliteit omtrent systeem-, ontwerp- en technologiekeuzes noodzakelijk. Het project resulteert in direct toepasbare kennis op het vlak van motorprestaties van verschillende verbrandingssystemen, brandstofcellen, en mechanische, elektrische en hybride aandrijf- en energiesystemen bij de zo typerende dynamische belastingen in de maritieme sector.

De inbreng van EST-Floattech zal zich voornamelijk richten op de ontwikkeling van batterijtechniek voor toepassing bij dynamische belastingen in een methanol omgeving.

Hans Visser (CEO): “We zijn trots en verheugd om hier deel van uit te mogen maken. De RDM regeling geeft de industrie een flinke zet in de goede richting, het stelt de deelnemers in staat om nieuwe veelbelovende techniek versneld te ontwikkelen.”

 

Meer informatie over de RDM regeling
Questions?

Please use the form below or call us directly at +31 227 570 057